Sertificēta produkcija

Pie Cēzara

SIA "Santini Coffee" kafijai ir piešķirts USDA ORGANIC sertifikāts, kas garantē, ka kafijas pupiņas ir audzētas bioloģiskos apstākļos - kafijas ražotājs neizmanto sintētiskas vielas, piemēram, lielāko daļu pesticīdu, herbicīdus un mēslošanas līdzekļus.
Standartus, kas jāievēro kafijas ražotājiem, lai produkts būtu marķēts kā “bioloģisks” un tam varētu piešķirt šādu sertifikātu, nosaka ASV Lauksaimniecības departaments.

Pie Cēzara

SIA "Santini Coffee" kafija sertificēta ar FAIRTRAIDE, kas garantē godīgas cenas un ētisko iepirkumu principus - aizliedzot bērnu un vergu darbus, garantējot drošu darba vietu un tiesības uz arodbiedrību, ievērojot ANO cilvēktiesību hartu, taisnīgu cenu, kas sedz ražošanas izmaksas un veicinot sociālo attīstību, vides aizsardzību un saglabāšanu.
FAIRTRAIDE sertifikācijas sistēma veicina ilgtermiņa biznesa attiecības starp pircējiem un pārdevējiem, lielāku pārredzamību visā ražošanas un piegādes ķēdē.

Pie Cēzara

IFS Food - Pēc Pasaules pārtikas nekaitīguma iniciatīvas atzīts pārtikas standarts ražotājiem, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu, kvalitatīvu ražošanas procesu un gala produktu.

Pie Cēzara

Sertificēti bioloģiskās lauksaimniecības produkti, kas marķēti ar ES kvalitātes zīmi garantē, ka produkta sastāvdaļas ir iegūtas ar bioloģiskām metodēm, atbilst noteiktām ražošanas procesa kontroles normām, un pie patērētāja nonāk tieši no ražotāja/apstrādātāja aizzīmogotā (orģinālā) iepakojumā. Uz etiķetes norādītā informācija patērētājam sniedz detalizētu informāciju par ražotāju/apstrādātāju/pārdevēju un kontrolējošās institūcijas nosaukumu vai koda numuru. Vairāk informācijas: www.europa.eu